دریافت نرم افزار محصولات اچ ام

برگشت به عقب

HM_TOOL_V6.0

نرم افزار فوق جهت برنامه ریزی نرمافزاری پنل های اپراتوری اچ ام (HMI) که میتوان اینترفیس مورد نظر خود را طراحی و به سادگی بهداخل سخت افزار آپلود نمایید.

دریافت فایل - قسمت اول
دریافت فایل - قسمت دوم